Een Echte Leider Inspireert anderen door Daden, niet Louter Alleen op Woorden

 

Wij zijn allen leiders en hebben de leiding over onze eigen gedachten en ons lichaam.
Als wij daar niet goed mee weten om te gaan gaat alles in ons leven verkeerd en zullen we de controle verliezen en komen met loze woorden.
Een leider weet ook op de zwaarste momenten oplossingen te vinden voor zichzelf en zo anderen te inspireren met daden te laten zien en hun moed in te spreken.
Door voorbeelden met resultaten te tonen kunnen we anderen ervan overtuigen dat het geen mooie woorden zijn maar de gerealiseerde waarheid word getoond.
Op het moment dat we onze woorden niet in daden kunnen omzetten zal het vertrouwen in ons verloren gaan en worden onze zwakke kanten blootgesteld aan iedereen.
Dan kunnen we over leiderschap al niet meer spreken en zullen we alleen nog maar instaat zijn om een andere leider te kunnen volgen.
Als wij dan anderen kunnen inspireren door betere resultaten te verwezenlijken dan de leider zouden we instaat zijn om het leiderschap terug te veroveren.
Geen woorden maar daden is de enige bron om anderen te inspireren om ons aan te wijzen als een leider die instaat is om betere resultaten dan anderen te laten zien.
Want wie wil er nu luisteren naar een persoon wat denkt een leider te zijn maar die ons niks kan leren met woorden en als het op daden aankomt niet weet hoe de juiste volgorde is om het beste resultaat te verkrijgen.
De persoon die in een gemeenschap in het bijzijn van meerdere mensen die in competitie zijn beste daden met nummer 1 resultaten kan tonen mag zich een waardige leider noemen.
Een leider is iemand die woorden kan omzetten in geïnspireerde daden en daden kan verklaren met inspirerende woorden.
We zijn allemaal leiders en zoeken naar een vreedzaam leven in harmonie.

 

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/een-echte-leider-inspireert-anderen-door-daden-niet-louter-alleen-op-woorden.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

 

 

Dagelijkse Gedichten en Verhalen - Een Echte Leider Inspireert anderen door Daden, niet Louter Alleen op Woorden

About Jan Jansen (1796 Posts)

geloofd in de kracht van verhalen om personen hun leven te veranderen. Hij heeft altijd Social Media gebruikt om verbinding te maken met interessante mensen over de hele wereld, Hij voegde er fotografie aan toe en gedichten als zijn arsenaal voor het delen en verbindingen in de digitale wereld. Hij schrijft hoe hij denkt en plaatst dit samen met een foto in de vorm van een gedicht of een verhaal in Gedichten.easybranches.com/ en werkt aan Social Media Network Building op EasyBranches.net U kunt hem vinden op en Twitter. Met dank aan onze Team Leider van Easy Branches Team. View all posts → by Jan Jansen