Waardigheid is Iets dat Niet kan Worden Aangetast

 

Waardigheid is een waarde die zowel een individuele als een collectieve toepassing heeft op de bevolking van de Global.
De spanning tussen het individu en de sociale omgeving wordt in deze waarde zo op een positieve manier opgelost en gerespecteerd.
Individuele waardigheid laat zich alleen ervaren in het erkend worden door de ander die graag oordelen en beoordelen.
Maar de menselijke waardigheid moet onschendbaar zijn en een ieder moet daar respect voor hebben en zich normaal gedragen tegenover anderen.
Waardigheid moet worden geëerbiedigd en beschermd, want als menseneenheid zijn er geen verschillen we zijn allemaal hetzelfde.
De menselijke waardigheid is niet alleen een grondrecht op zich, maar ook de grondslag van alle grondrechten en waardigheden van respect, rijkdom heeft als mens geen extra waarde.
Overwegende en dat vergeten veel mensen is dat erkenning van de waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle bewoners van de aarde is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.
Dit word bevestigt op persoonlijke waardigheid dat deel uitmaakt van het rechtssysteem en word gebruikt om de waardigheid van anderen niet te schenden en dat de menselijke waardigheid gerespecteerd word met gelijke regels.
Niemand wil zijn eigenwaarde en respect verliezen door de houding van een ander die graag kleineerde om zichzelf meer te prijzen.
We kunnen de waardigheid van een ander niet aantasten doordat wij meer geluk hebben gehad bij de geboorte en daardoor een betere plaats hebben in deze maatschappij.
Dat moeten we alleen maar respecteren en waarderen en iedereen in zijn eigen waarde respecteren.

 

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/waardigheid-iets-dat-niet-kan-worden-aangetast.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie #easybranches #janjansen

 

 

Dagelijkse Gedichten en Verhalen - Waardigheid is Iets dat Niet kan Worden Aangetast

About Jan Jansen (1796 Posts)

geloofd in de kracht van verhalen om personen hun leven te veranderen. Hij heeft altijd Social Media gebruikt om verbinding te maken met interessante mensen over de hele wereld, Hij voegde er fotografie aan toe en gedichten als zijn arsenaal voor het delen en verbindingen in de digitale wereld. Hij schrijft hoe hij denkt en plaatst dit samen met een foto in de vorm van een gedicht of een verhaal in Gedichten.easybranches.com/ en werkt aan Social Media Network Building op EasyBranches.net U kunt hem vinden op en Twitter. Met dank aan onze Team Leider van Easy Branches Team. View all posts → by Jan Jansen